Služby IMG

Delenie ocele - Tvarové výpalky

Strojné vybavenie
 • Výroba tvarových výpalkov na páliacom automate Vanad Proxima :
 • Rozmery stola : 6000x2500 mm
 • Presnosť uhlopriečky: 0.5 mm/1 m

 • Plazmový zdroj:
 • Hypertherm HyPerformance HPR 130

 • Rezanie plazmou
 • Maximálny rozmer plechu : 2500x4000 mm
 • Hrúbka materiálu : 3 - 30 mm
 • Otvory : min. 1,6xhrúbka materiálu
  {menšie dohodou}
 • Značenie bodov/obrysov

 • Delené materiály :
 • Ocele konštrukčné: 3 - 25 mm
 • (hrúbky pod 3mm a nad 25mm po konzultácií)

  Rezanie plameňom
 • Max. rozmer plechu : 2000x2000 mm
 • Hrúbka materiálu : 10-60 mm
 • Otvory : min. 1.5xhrúbka materiálu
  {menšie dohodou}
 • Bez možnosti značenia bodov/obrysov

 • Delené materiály :
 • Konštrukčné ocele: 20 - 50 mm
 • (hrúbky pod 20mm a nad 50mm po konzultácií)  Delenie konštrukčných ocelí ("čierne plechy") na CNC páliacom stroji plazmou a plameňom.
  Výroba výpalkov vrátane materiálu resp. delenie dodaného materiálu.

  Štandardne dodávané materiály :
  - Konštrukčné ocele tr.11 – 11 375/S235/1.0038/RSt 37-2, 11 523/S355/1.0570/ST52-3
  - Konštrukčné ocele tr.12 - 12 050/C45/1.1191

  Materiály dostupné na požiadanie :
  - Ocele tr.14,15,16 - 14 220/16MnCr5, 15 142/42CrMo4, 16 224/S690Q
  - Oteruvzdorné ocele a dvojzložkové povlakované plechy do hrúbky 25mm

  Cena výpalkov je individuálna, závisí od použitého materiálu, tvaru výpalku a množstva.
  V cene výpalkov je zahrnuté hrubé čistenie výpalkov ( odstránenie strusky a obrúsenie hrán).
  Odber výpalkov výhradne osobným odberom !

  Výpalky sa dodávajú prevažne s okujneným povrchom podľa EN 10 163 , hrúbka podľa EN 10 029.
  Rozmerové tolerancie tvarových výpalkov sú podľa STN EN ISO 9013 II B.
  Akosť reznej plochy je zaručená podľa STN EN ISO 9013 st. II, miestne vady reznej plochy sa pri posudzovaní neberú v súlade s touto normou do úvahy.

  Dovolené odchýlky rozmerov výpalkov podľa STN EN/ISO 9013 II B ( zariadenia triedy 2 > plazma,plameň ) :

  Prípustné odchýlky netolerovaných rozmerov výpalkov
  * Menovitý rozmer (merané medzi 2 rezmi) [ mm  ]
  Hrubka ≻0 ≥3 ≥10 ≥35 ≥125 ≥315 ≥1000 ≥2000
  materiálu <3 <10 <35 <125 <315 <1000 <2000 <4000
  [ mm ] Medzné odchýlky v [mm]
  0 ≤ 1 ± 0.1 ± 0.3 ± 0.4 ± 0.5 ± 0.7 ± 0.8 ± 0.9 ± 0.9
  ≻1 ≤ 3.15 ± 0.2 ± 0.4 ± 0.5 ± 0.7 ± 0.8 ± 0.9 ± 1.0 ± 1.1
  ≻3.15 ≤ 6.3 ± 0.5 ± 0.7 ± 0.8 ± 0.9 ± 1.1 ± 1.2 ± 1.3 ± 1.3
  ≻6.3 ≤ 10 ± 1.0 ± 1.1 ± 1.3 ± 1.4 ± 1.5 ± 1.6 ± 1.7
  ≻10 ≤ 50 ± 1.8 ± 1.8 ± 1.8 ± 1.9 ± 2.3 ± 3.0 ± 4.2
  ≻ 50 ≤ 100 ± 2.5 ± 2.5 ± 2.6 ± 3.0 ± 3.7 ± 4.9
   Dopyt na ponuku (zákazku) musí obsahovať :
  • definíciu tvaru (technický výkres)
  • druh a akosť materiálu, počet kusov
  • termín (dobu) dodania
  • požadavky na úpravu výpalkov, balenie
  • kontaktné údaje (meno, tel., e-mail)

   Výkresy výpalkov resp. tvary rezov môžu byť dodané vo forme:
  • digitálny vektorový 2D výkres v mierke 1:1 ( formát DXF,DWG, DFT ) - preferovaný spôsob zaručujúci minimalizáciu chýb
  • digitálny 3D model v mierke 1:1 ( formát STEP, Solid Edge PAR,ASM )
  • digitálny bitmapový výkres elektronický alebo skenovaný ( formát PDF, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF ...)
  • vytlačený/načrtnutý technický výkres